Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

omgits2015
I już teraz wiem, że tęskinisz za mną, za moim uśmiechem, za każdym żartem i głupim stwierdzeniem 
omgits2015
A co kiedy ten, którego kocham pauzuje to, co ja tak naprawdę kocham? Obraża się o najmniejsze sprawy, które robię sama i tak w każdym możwilym momencie myśląc o nim...?
omgits2015
4333 b534 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viapariss pariss
omgits2015
5289 aaa7 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

April 01 2015

omgits2015
Play fullscreen
ganjaman ! najlepiej <3

March 23 2015

omgits2015
To, że ktoś kocha życie, to nie znaczy, że wszyscy kochają życie
— Beksiński
Reposted frompastelina pastelina viacytaty cytaty
omgits2015
    
On the night Lord Voldemort went to Godric’s Hollow to kill Harry, and Lily Potter cast herself between them, the curse rebounded. When that happened, a part of Voldemort’s soul lached itself onto the only living thing it could find. Harry himself. There’s a reason Harry can speak with snakes. There’s a reason he can look into Lord Voldemort’s mind. A part of Voldemort lives inside him.
Reposted fromfandoms fandoms viahogwarts hogwarts
omgits2015
8620 0129 500
Reposted fromnazarena nazarena viainsanedreamer insanedreamer
omgits2015
2738 bfb1

March 12 2015

omgits2015
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viakonwalia konwalia

January 28 2015

omgits2015
Reposted fromIzzyM1995 IzzyM1995
7901 8ad6 500

 glow

Reposted fromokaydokeyloki okaydokeyloki
omgits2015
7855 47b5
zawsze będę tu dla Ciebie
Reposted frommaandarynka maandarynka
8465 7b94
Reposted fromyouranimeprince youranimeprince
omgits2015
8250 3c50
Inna od wszystkich 
kobieta nie z tej ziemi.
Reposted frommaandarynka maandarynka
omgits2015
Reposted fromIzzyM1995 IzzyM1995
omgits2015
codziennie zasypiam z Tobą, mimo że nie ma Cię obok mnie.
Reposted fromnotenough notenough viala-lu la-lu

December 23 2014

omgits2015
7190 22eb
Reposted frommisza misza viacytaty cytaty
9157 9e1a
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadyssymulacja dyssymulacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl